Tag Archives: Nhiệt độ ấp trứng ngỗng là bao nhiêu?

23Th5/19
Ngỗng ấp bao nhiêu ngày nở

Ngỗng ấp bao nhiêu ngày thì nở? Nhiệt độ ấp trứng ngỗng là bao nhiêu?

Thời gian ấp trứng Ngỗng là 31 ngày. Nhiệt độ ấp trứng ngỗng giống nhiệt độ ấp trứng vịt, ngan là 37,5-37,8 độ C. Ngỗng nhà hay ngỗng nuôi (Danh pháp khoa học: Anser anser domesticus hay Anser cygnoides)Read More…