Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở

Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp chim trĩ là bao nhiêu?

Họ Trĩ (danh pháp khoa học: Phasianidae) là một họ chim, chứa các loài trĩ, công, cút, gà gô, gà lôi, gà so, gà tiền, gà rừng, gà nhà. Họ này là một họ lớn, chứa khoảng 38-53 chi và khoảng 159-182 loài (tùy quan điểm phân loại) còn sinh tồn. Họ này đôi khi cũng được tách ra thành 2 phân họ, là phân họ Trĩ (Phasianinae), chứa trên 52 loài trĩ, công, gà lôi, gà tiền, gà rừng; và phân họ Gà gô (Perdicinae), chứa trên 107 loài còn lại (cút, gà gô, gà so, đa đa).

Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở? 

Chim trĩ có nhiều loại như trĩ xanh, trĩ đỏ, trĩ ngũ sắc… nhưng thời gian ấp trứng của chim trĩ là như nhau. Chim trĩ ấp trứng 23 ngày nở, cũng có thể nở sớm hoặc nở muộn vào ngày 22-24. 

Nhiệt độ ấp chim trĩ là bao nhiêu?

Nhiệt độ ấp trứng chim trĩ là 37,3-37,5 độ C, độ ẩm khoảng 50-55%. Ấp trứng chim trĩ cũng giống như ấp trứng gà rừng, gà ta.

 

Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp chim trĩ là bao nhiêu?
4 (80%) 4 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *