Chim bồ câu ấp bao nhiêu ngày nở

Thời gian ấp chim bồ câu là 18 ngày nở, cũng có thể nở sớm hoặc muộn là ngày 17 hoặc 19. Nhưng thời gian ấp chuẩn của chim bồ câu là 18 ngày. Nhiệt độ ấp chim bồ câu là 37,3-37,5 độ C.

Bồ câu nhà (Danh pháp khoa học: Columba livia domestica) là những loại bồ câu có nguồn gốc từ Gầm ghì đá và được con người thuần dưỡng từ rất sớm tại Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại. Bồ câu nhà được nuôi như một loại gia cầm để lấy thịt bồ câu, dùng để làm bồ câu cảnh, bồ câu đưa thư hay nuôi như thú cưng. Chim bồ câu đã được nuôi dưỡng từ lâu, những năm gần đây đã được người dân nuôi nhiều để giết thịt, ở một số nước Châu Âu, Mỹ, người ta không giết thịt chim bồ câu). Người ta phân chia chim Bồ Câu làm ba loại hình: Chim nuôi thịt, chim cảnh, chim đưa thư. Trên thế giới có khoảng 150 giống (nòi) bồ câu khác nhau.

Chim bồ câu ấp bao lâu thì nở?

Chim bồ câu ấp 18 ngày thì nở, cũng có thể nở sớm hoặc muộn là ngày 17 hoặc 19. Nhưng thời gian ấp của chim bồ câu chuẩn là 18 ngày.

Nhiệt độ ấp chim bồ câu là bao nhiêu?

Nhiệt độ ấp chim bồ câu là 37,3-37,5 độ C, độ ẩm 50%. Khi ấp trứng bồ câu phải đảo trứng tối thiều 4 giờ 1 lần để trứng không sát vỏ.

Xem thêm: Kinh nghiệm ấp trứng bồ câu

Chim bồ câu ấp bao nhiêu ngày nở? Nhiệt độ ấp trứng chim bồ câu là bao nhiêu?
4.3 (86.67%) 3 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *